Hvad er mobning?

Hvad er mobning?

”Børn er jo børn”. Sådan siger nogle mennesker og trækker på skuldrene af al den snak om mobning. Men mobning kan få livslange konsekvenser.

Mobning er overgreb og krænkelser, og dét er der ingen børn, som vokser og udvikler sig af. I dag siger man, at mobning ikke blot har konsekvenser for den, der bliver mobbet – men for hele den gruppe, som mobningen foregår i. Man kalder det en ”moralnedsmeltning” i gruppen. Det betyder, at både børn og voksne kan miste empatien og begynde at synes, at mobbeofrene er irriterende, og at mobningen er selvforskyldt.

Drilleri eller mobning?
Måske kan du indimellem komme i tvivl om, hvorvidt en af spillerne på dit hold har fået en alt for hårdhændet behandling af de øvrige spillere. Hvor går grænsen mellem drilleri og mobning? Svaret er ikke entydigt. I alle former for fællesskaber er der mønstre, som kan udvikle sig i både en god og en dårlig retning.

Drilleri er enkeltstående tilfælde, der holder op igen. At blive drillet for sjov kan gøre et barn glad. At blive drillet for alvor kan gøre et barn ked af det. Grænsen mellem, hvornår drillerierne er for sjov og for alvor, afhænger af den enkelte situation.

Mobning er systematiske udstødelseshandlinger og den kan være usynlig for andre, blandt andet hvis mobningen består af bagtalelser eller ignorering. På den måde kan voksne komme til at bagatellisere en alvorlig hændelse mellem børn. Mobning handler ikke om onde børn, men om onde mønstre i en gruppe. Derfor kan man ikke udpege et barn til at være roden til alt ondt. Og man kan altså ikke forklare mobning med offerets personlighed, fx ”Han er også lidt mærkelig” eller ”Hun er også sart” – det er ikke offerets egen skyld. I stedet skal man se på tolerancen og respekten i hele gruppen.

Det kan mobning føre til

1. Ensomhed
2. Mangel på tillid
3. Dårlig trivsel