Vil I bestille Klubfidusen?

Vil I bestille Klubfidusen?

Klubfidusen bestilles på DBU's hjemmeside her 
(vælg Klubfidusen under "kursus"). 

Klubfidusen koster 2.700 kr. Beløbet dækker instruktør, kørsel, merchandise samt midtvejs- og evalueringsmøde. Derudover betales 75 kr. i materialeomkostninger pr. deltagende træner/bestyrelsesmedlem. Partnerne bag Klubfidusen har ingen fortjeneste på projektet.

Klubfidusen består af undervisning og materiale til både børn, trænere, ledelse og forældre - de parter, der har afgørende indflydelse på, hvordan stemningen og sammenholdet er i klubben:

 • Trænerintro, hvor en instruktør fra DBU underviser klubbens trænere og evt. bestyrelse og ledelse i Klubfidusen.
 • Oplæg til afholdelse af Børnedag, som skyder projektet i gang.
 • Trænerhæfte med viden om trivsel og børnefællesskaber.
 • Øvelseshæfte med 30 øvelser til brug i træningen.
 • Aktivitetshæfte med aktiviteter, trænerne skal vælge imellem.
 • Aktivitetsplan som giver overblik over de valgte aktiviteter.
 • Bestyrelseshæfte med vejledning i at forankre Klubfidusen i klubben.
 • Dilemmakort til trænere, som kan anvendes til trænermøder.
 • Dilemmakort til forældre, som kan anvendes til forældremøder.
 • Forældreinfo med bl.a. fem forældretips (downloadmateriale).
 • Plakat og vimpel til klubhuset.
 • Jakke til trivselsambassadøren.
 • Adgang til download af diverse materiale på klubfidusen.dk.

Læs mere om trænerens, bestyrelsens, trivselsambassadørens og forældrenes rolle i Klubfidusen her.

Når I køber Klubfidusen, får klubben et log-in tilsendt. I kan bruge jeres log-in til at downloade materialer her på siden.

 

"Det er spændende at skulle i gang med Klubfidusen, hvor der er tænkt rigtig mange gode tanker omkring børnenes trivsel – her er bl.a. fokus på at tænke trivslen ind i selve træningen, som er oplagt, men nyt for os."

Mette Foged, ungdomsformand og næstformand i bestyrelsen, Kirkeby IF.